देवचंद काॅलेज माजी विद्यार्थी व पालक संघ– स्नेहमेळावा

देवचंद काॅलेज माजी विद्यार्थी व पालक संघ– स्नेहमेळावा

  सस्नेह निमंत्रण
माजी विद्यार्थी स्नेहमेळावा शनि.दि.19/10/2019 रोजी आयोजित केला आहे.आपले सहाध्यायी(बॅचमेटस) व प्राध्यापकांना भेटून आपल्या जुन्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी आपण या मेळाव्यास अगत्यपूर्वक उपस्थित राहण्याचे आवाहन करीत आहोत. या मेळाव्यासाठी सेवानिवृत्त प्राध्यापकांनाही आमंत्रित केले आहे.
   आपल्या बॅचच्या सहाध्यायांना देखील या मेळाव्याचे आमंत्रण द्यावे. तसेच आपण वा आपल्या सहाध्यायांनी आपल्या क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीचा तपशील कळवावा, अशीही विनंती आपणास करीत आहोत.
स.9.00ते11.30 विषय/विभागवार मेळावा
11.30ते1.00 ए.जी.एम.जिमखाना हाॅल
1.00ते1.30 करमणुकीचा कार्यक्रम
1.30ते2.00 स्नेहभोजन
   प्रा. बाळासाहेब सुर्यवंशी
           सचिव,

देवचंद काॅलेज माजी विद्यार्थी व पालक संघ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *