देवचंद कॉलेज, अर्जुननगर मार्फत कै.भाऊसाहेब खांडेकर व्याख्यानमाला …

देवचंद कॉलेज, अर्जुननगर मार्फत कै.भाऊसाहेब खांडेकर व्याख्यानमाला निमित्य प्रा. डॉ.सुनील कुमार लवटे सरांचे  यांचे  दि. 11/01/2024 रोजी “वि. स. खांडेकर यांचे नवसाहित्य आणि नवी दृष्टी” या विषयावर व्याख्यान

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *