राज्य समाईक प्रवेश परीक्षा अथवा अन्य कारणास्तव परीक्षा देवू न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाबत शिवाजी विद्यापीठाचे महत्वाचे परिपत्रक..

राज्य समाईक प्रवेश परीक्षा अथवा अन्य कारणास्तव परीक्षा देवू न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाबत शिवाजी विद्यापीठाचे महत्वाचे परिपत्रक..

अंतिम वर्ष / अंतिम सत्रासाठी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी महत्वाची सुचना …

अंतिम वर्ष / अंतिम सत्रासाठी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी महत्वाची सुचना. Download it from here