Mid-Term Examination June-July 2021

देवचंद कॉलेज,अर्जुन नगर मिड-टर्म परीक्षा नोटीस वरीष्ठ महाविद्यालयातिल सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की, मिड टर्म परीक्षा दी.24 ते 30जून ,2021 या कालावधीत घेण्यात येणार असून ही परीक्षा ONLINE (Google form) पध्दतीने घेतली जाईल. यासाठी एकूण 20 बहुपर्यायी प्रश्न विचारले जाणार Read More …

*राज्यामध्ये उदभवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे…

*राज्यामध्ये उदभवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शिवाजी विद्यापीठाच्या नियमानुसार होणारी बी.ए. ,बी.कॉम. बी.एस्सी. भाग-III च्या ‘भारतीय संविधान’ या अनिवार्य पेपरची दि. 17 मे 2021 रोजी होणारी ऑनलाईन परीक्षा स्थगित करण्यात येत आहे. तसेच सदर परीक्षा दि. 24 मे 2021 रोजी नियमित वेळेत Read More …