JSM Trustees

JANATA SHIKSHAN MANDAL BOARD OF TRUSTEES
Sr. No. Name of the Trustee
1 Hon’ble Dr. Smt. Pratibha Kiran Shah Chairman
2 Hon’ble Shri Aashish Kiran Shah Trustee
3 Hon’ble Shri Prakash Chandulal Shah Trustee