शिवाजी विद्यापीठ अंतिम वर्ष विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेसंदर्भात महत्त्वाची सूचना —

>>ONLINE/OFFLINE STUDENT LIST FOR MAR/APR EXAM 2020:

>>NOTICES:


 

>>Backlog Students List for exam:


 

>>STUDENT FINAL EMAIL LIST WITH MOBILE NUMBER


 

>>TIME TABLE:


 

>>SEAT NUMBERS: