*राज्यामध्ये उदभवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे…

*राज्यामध्ये उदभवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शिवाजी विद्यापीठाच्या नियमानुसार होणारी बी.ए. ,बी.कॉम. बी.एस्सी. भाग-III च्या ‘भारतीय संविधान’ या अनिवार्य पेपरची दि. 17 मे 2021 रोजी होणारी ऑनलाईन परीक्षा स्थगित करण्यात येत आहे. तसेच सदर परीक्षा दि. 24 मे 2021 रोजी नियमित वेळेत होईल याची नोंद पदवीच्या तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांनी घ्यावी.

प्राचार्य

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *