राज्य समाईक प्रवेश परीक्षा अथवा अन्य कारणास्तव परीक्षा देवू न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाबत शिवाजी विद्यापीठाचे महत्वाचे परिपत्रक..

राज्य समाईक प्रवेश परीक्षा अथवा अन्य कारणास्तव परीक्षा देवू न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाबत शिवाजी विद्यापीठाचे महत्वाचे परिपत्रक..