*राज्यामध्ये उदभवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे…

*राज्यामध्ये उदभवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शिवाजी विद्यापीठाच्या नियमानुसार होणारी बी.ए. ,बी.कॉम. बी.एस्सी. भाग-III च्या ‘भारतीय संविधान’ या अनिवार्य पेपरची दि. 17 मे 2021 रोजी होणारी ऑनलाईन परीक्षा स्थगित करण्यात येत आहे. तसेच सदर परीक्षा दि. 24 मे 2021 रोजी नियमित वेळेत Read More …

राज्य समाईक प्रवेश परीक्षा अथवा अन्य कारणास्तव परीक्षा देवू न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाबत शिवाजी विद्यापीठाचे महत्वाचे परिपत्रक..

राज्य समाईक प्रवेश परीक्षा अथवा अन्य कारणास्तव परीक्षा देवू न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाबत शिवाजी विद्यापीठाचे महत्वाचे परिपत्रक..